logo

Homotoksologi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Homotoksologi er en videreutvikling av homøopati som kombinerer det beste fra moderne vitenskapelig forskning med prinsippene som har gjort homøopatien så populær. Homotoksologi bygger på en oppfatning om at all sykdom skyldes giftstoffer i kroppen, enten disse stoffene kommer fra eksterne kilder (forurensning, bakterier, virus m.m.) eller en opphopning av kroppens egne avfallsstoffer. Ordet homotoksologi betyr menneskelige gifter (homo=menneske, toksin=gift).

I homotoksologien oppfatter man symptomer på sykdom som kroppens måte å helbrede seg selv, og de bør derfor ikke undertrykkes. Giftstoffer fører til at kroppen går til ”krig” for å fjerne giftstoffene, og uansett om kroppen vinner eller taper denne kampen vil symptomer og sykdom være en naturlig følge. Istedenfor å undertrykke symptomene forsøker man derfor å stimulere kroppens immunforsvar slik at det kan føre en mer effektiv kamp mot giftstoffene. For å få til dette bruker man det gamle homøopatiske prinsippet om at ”likt kurerer likt”. Dette prinsippet tilsier at stoffer som i store mengder vil kunne føre til liknende symptomer som pasienten har vil kunne brukes i små mengder for å fjerne symptomene. Homøopatisk og homotoksologisk medisin kan slik sett ses på som et lokkemiddel som får kroppens immunforsvar til å konsentrere seg om de rette stedene.

Prinsippene bak homotoksologi ble utviklet av den tyske legen Dr. Heinrich Reckeweg på midten av 1900-tallet som en videreutvikling av homøopati. Homøopati ble utviklet på en tid da vitenskapen hadde begrenset forståelse av hvordan kroppen egentlig fungerte, men i begynnelsen av forrige århundre gjorde man store fremskritt i blant annet biokjemi. Dr. Reckeweg kombinerte denne nye kunnskapen med de grunnleggende prinsippene i homøopatien om at likt kurerer likt, og resultatet ble det man i dag kaller homotoksologi. Litt forenklet kan vi si det sånn at de nye metodene dominerer diagnosefasen, mens homøopatiske prinsipper dominerer behandlingsfasen. Homotoksologi blir derfor ofte sett på som en bro mellom skolemedisin og homøopati.

En av de grunnleggende oppdagelsene som Dr. Reckeweg gjorde, var at kroppen gjennomgår seks forskjellige faser ved bekjempelsen av sykdommer. De ulike fasene har karakteristiske trekk som er til hjelp både ved diagnostiseringen og til å velge det beste preparatet for behandlingen. Dersom kroppen ikke lykkes i å bli kvitt giftstoffene i den ene fasen, går ”krigen” over i neste fase som gjerne har nye og mer alvorlige symptomer. Fasene kan oppstilles i følgende tabell:

Faser og Beskrivelser
Utskillingsfasen: Kroppen forsøker å skille ut giftstoffene gjennom diaré, rennende nese, oppkast m.v.
Betennelsesfasen: Hvis giftstoffene ikke kan fjernes gjennom utskillelse, forsøker kroppen å nøytralisere giftstoffene gjennom en betennelse (f.eks. feber)
Oppsamlingsfasen: Dersom verken utskillingsfasen eller betennelsesfasen har tilstrekkelig effekt, vil giftstoffene bindes opp i celler og vev. I denne fasen er det gjerne ingen symptomer.
Gjennomtrengningsfasen: I denne fasen har giftstoffene trengt inn i celler og vev, og svekker disse. Denne fasen karakteriseres derfor av stadig sterkere symptomer.
Nedbrytingsfasen: Store mengder giftstoffer bryter ned cellegrupper i organer, noe som kan føre til organsvikt.
Differensieringsfasen: I denne fasen er cellene så nedbrutt at de ikke kan utføre sine normale funksjoner. Pasienten blir alvorlig syk og dør.

I behandlingsfasen benyttes det en rekke forskjellige homøopatiske medisiner og preparater som aktiverer kroppens immunforsvar og hjelper til med utsondringen av giftstoffer. Som andre homøopatiske preparater er disse medisinene potensierte, dvs. at stoffet er fortynnet i flere omganger. Grunnen til dette er at man ønsker å begrense de skadelige virkningene av stoffet (bivirkningene).

Homotoksologi er særlig populært i opprinnelseslandet Tyskland. Her benytter en høy prosentandel av legene både homøopatiske og homotoksologiske prinsipper i behandlingen av pasientene.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.