logo

Hellerwork

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Hellerwork er en kraftfull behandlingsmetode som har som mål å behandle både kropp, sinn og sjel. Metoden ble utviklet tidlig på 70-tallet av ingeniøren Joseph Heller og har mange likhetstrekk med Rolfing. Bindevevsmanipulering kombinert med bevegelsesterapi, samt styrking av koblingen mellom kropp og sinn gjennom samtaler leder klienten til nye muligheter både emosjonelt og fysisk. Hellerwork øker klientens kroppsbevissthet og har som hovedmål å gjenopprette klientens naturlige balanse fra innsiden og ut.

Bindevevsmanipuleringen er en prosess hvor terapeuten jobber med hendene på kroppens bindevev for å omstille hele den muskulære strukturen. Terapeuten benytter seg av ulike teknikker hvor både fingre, knoker, albuer og armer inngår som et effektivt verktøy. Denne prosessen frigjør kroniske spenninger, bidrar til økt fleksibilitet i bevegelsene og gir bedre balanse, samtidig som klienten fylles med en ny følelse av stabilitet og støtte. Ettersom denne delen av behandlingen kan finne ømme områder på kroppens bindevev er det viktig med jevnlige tilbakemeldinger fra klienten for å unngå unødvendig ubehag.

Bevegelsesterapien går ut på at klienten skal lære bedre og mer effektive måter å bevege seg på, og her omprogrammeres klienten til nye og mer hensiktsmessige bevegelser. Det jobbes med sittende, stående og gående bevegelser, og alle bevegelsesmønstre imøtekommer klientens behov og tilpasses individuelt. De nye bevegelsesmønstrene gir bedre kroppsholdning, er mindre stressende for kroppen og virker forebyggende for eventuelle belastningsskader i fremtiden.

Dialogprosessen gir klienten mulighet til oppleve hvordan tanker, trossystem, meninger og følelser påvirker kroppen. Denne prosessen gir klienten rom til å bearbeide følelser, minner og stress. Dialogene har også til hensikt å påvirke klienten i den forstand at han/hun tar med seg opplevelsene tilbake til det virkelige livet, og endrer på vesentlige elementer som kan bidra til en bedre hverdag. Behandlingen gir en dyp opplevelse av din kropp og dine bevegelser og styrker forholdet til deg selv og omgivelsene rundt deg.

Hellerwork gjøres vanligvis i en serie på 11 behandlinger, hvorpå hver behandling tar ca. 90 minutter og konsentrerer seg om et bestemt tema. Selve behandlingen starter med en gjennomgang av klientens hverdagslige utfordringer og problemer både i jobb og hjemme. Hvilke forandringer har skjedd den siste tiden og hvilke smerter/problemer er mest fremtredende. Videre gjør terapeuten en kartlegging av klientens kroppsholdning og bevegelsesmønstre slik at behandlingen kan skreddersys den enkeltes behov. Den første delen av behandlingen utføres vanligvis på en massasjebenk, men senere både sittende og stående. Avhengig av hvilken tilstand kroppens bindevev er i kan behandlingen enten være ubehagelig og smertefull, eller behagelig og smertefri. En del klienter rapporterer at en følelse av letthet tar plass i kroppen etter behandling, samt at tidligere spenninger ikke lenger er plagsomme. Hellerwork reduserer stress og muskulære spenninger, fjerner kroniske smerter og forbedrer energinivået.Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.