logo

Eurytmi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Eurytmi er en terapiform innenfor antroposofisk medisin, og tilbys ved steinerskoler og antroposofiske sykehus i hele verden. Eurytmi er en form for bevegelseskunst som ble utviklet av Rudolf Steiner, grunnleggeren av antroposofien, på begynnelsen av 1900-tallet. Den utøves i dag i tre forskjellige sammenhenger; som kunstart, som terapiform og som et pedagogisk verktøy. Ordet eurytmi stammer fra gresk og er en kombinasjon av stavelsene eu, som betyr vakker/harmonisk og rytmos som betyr bevegelse.

Steiner beskrev eurytmi som ”sjelens kunst”. Bevegelsene forener utøverens subjektive opplevelse med den objektive virkeligheten til det som uttrykkes, vanligvis musikk eller poesi. Ulike gester, som utgjør de grunnlegende bevegelsene til en eurytmist har forgreninger til språkets lyder og rytme, til tonene i musikk, til følelser som glede og sorg m.m. Disse grunnleggende bevegelsene og teknikkene kan så settes sammen til en enhet i samsvar med utøverens mål. Bevegelsene har også som mål å få frem ulike kvaliteter i bevegelsene, slik som rette linjer og kurver, bevegelser i rommet (fremover/bakover, opp/ned, høyre/venstre). I tillegg brukes farger både for å understreke bevegelsene og følelsene i stykket.

Det er mest vanlig å kombinere eurytmi med klassisk musikk, poesi eller diverse historier, men eurytmi i stillhet er også mulig. Når eurytmi kombineres med musikk, brukes alle de tre hovedelementene av musikken – melodi, harmoni og rytme. Melodien uttrykkes hovedsakelig gjennom å vise tonenes variasjon fra høyt til lavt. Harmoni uttrykkes gjennom å fange eller løse opp i spenninger. Dur og moll illustreres ved at man regner dur som mer ekspressiv og utadrettet, mens moll er mer forsiktig og innadrettet. På samme måte kan man også gi uttrykk for rytme. Raske toner korresponderer med raske bevegelser, mens man bruker roligere og mer drømmeaktige bevegelser for de lange tonene. Når flere eurytmister går sammen, kan de uttrykke hvert sitt instrument i et større stykke. Magien ved eurytmi oppstår når eurytmisten gir et visuelt uttrykk for sine følelser og indre opplevelser knyttet til musikken.

Helseeurytmi
Eurytmi oppstod ved at en enke ba Rudolf Steiner til råds om hva hennes datter burde ta seg til nå som faren var død. Steiner foreslo at jenta skulle begynne med en ny form for bevegelseskunst. Gjennom studier av blant annet anatomi, gamle greske skulpturer og dans forsøkte hun å finne bevegelser som kunne uttrykke mening på samme måte som ord. Etter hvert utviklet disse bevegelsene seg til en form for scenekunst, og snart fantes det en rekke eurytminsembler og skoler rundt omkring i Europa. Eurytmien fikk senere sin plass innen Steinerpedagogikken, og som den siste av de tre grenene innen eurytmi oppstod den terapeutiske eurytmien – helseeurytmi.

Helseeurytmi bygger på en oppfatning om at sykdom, enten det er fysisk eller psykisk, skyldes en ubalanse mellom de oppbyggende og nedbrytende kreftene i kroppen. Selve behandlingen går derfor ut på å skape balanse mellom disse kreftene. Dette oppnås blant annet ved å la språk og lyder virke tilbake på kroppen gjennom bestemte gester eller bevegelse. Rytmer er også viktig. Hele vår tilværelse er oppdelt i rytmer – både kosmiske som årstidene, månefasene og døgnet, og mer personlige sånn som åndedrettet og hjertet som slår. Alle organer i kroppen har sin egen rytme, og ved sykdom blir denne rytmen forstyrret. Gjennom helseeurytmi kan man lære bevegelser som stimulerer de oppbyggende kreftene i kroppen samtidig som organene kan gjenfinne sin naturlige rytme.

Helseeurytmi hevdes å være bra for en rekke ubalanser og sykdommer, slik som atferdsvansker, konsentrasjonsproblemer, astma/allergi, stamming, depresjon, spiseforstyrrelser m.m. Behandlingen foregår ofte i samråd med en antroposofisk lege. I motsetning til mange andre behandlingsmetoder er helseeurytmi en aktiv behandlingsform. Gjennom øvelser og trening får pasienten styringen med den legende prosessen, og regelmessig oppfølgning fra helse-eurytmisten styrker effekten ytterligere.

For å bli utøver av helseeurytmi kreves det først at man har gjennomgått en 4-årig grunnopplæring i eurytmi, og deretter ca. 2 års videreutdanning innen helseeurytmi. I Norge kan man ta denne utdannelsen ved Den norske Eurytmihøyskole i Moss, og det finnes også lignende skoler rundt omkring i Europa.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.