logo

Esalen massasje

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden

Esalen massasje bruker de grunnleggende, klassiske massasjestrøkene, men fremhever spesielt de lange, flytende og glidende strøkene for å gi en sanselig og beroligende effekt. Disse integrerer masseringen av forskjellige kroppsdeler og forsterker pasientens helhetlige opplevelse av sin egen kropp.

Mens vanlig massasje har som mål å virke avslappende, lindre muskelsmerter, redusere stress mv, går esalen massasje lenger og hjelper klienten til å integrere kropp, sinn og sjel til en harmonisk enhet. Esalen massasje tar utgangspunkt i klassiske massasjeteknikker og kombinerer dette med deler av både gamle og nye bevegelsesterapier. Resultatet er en behandling som styrker både kropp og sinn, samt at massasjen gir klienten en ny opplevelse av sin egen kropp.

Ifølge Esalen metoden er berøring et grunnleggende behov hos mennesket, på samme måte som luft, mat og vann. Det å komme i kontakt med sin egen kropp styrker klientens relasjoner både til seg selv og andre, og åpner for at helse og velvære kan styrkes fra innsiden så vel som utsiden.

Historikk
Metoden ble utviklet i begynnelsen av 1960-årene på Esalen Institute i California, da flere erfarne behandlere eksperimenterte med å sette sammen et mer moderne massasjesystem.

Esalen Institute i California som ble etablert i 1962, som et senter for alternativ kunnskap for å utforske potensialet i mennesket. Esalen Institute ble raskt kjent for sin unike forening av vestens og Østens tankeretninger, for sine eksperimentelle kurs/workshops og som et møtested for filosofer, psykologer, kunstnere og ledere fra ulike livssynsretninger. Personligheter som for eksempel John Upledger (grunnlegeren av kraniosakral terapi, Ida Rolf (Rolfing ) og Milton Trager (Trager-metoden) har alle undervist ved instituttet. I tillegg til disse teknikkene har Esalen tatt til seg elementer fra blant annet Tai Chi/Qi Gong, yoga, akupressur, Feldenkrais m.m.

Beskrivelse av behandling
Metoden gir behandler stor frihet til å velge teknikker ut i fra intuisjon og en oppfatning av hva klienten trenger mest akkurat der og da.
En stor del av selve massasjen er lange, glidende strøk som både avslapper og stimulerer muskler og blodomløp. Andre massasjeteknikker har en mer dyptvirkende effekt på muskler og ledd.

I tillegg til dette består behandlingen av myke bevegelser på forskjellige kroppsdeler. Disse bevegelsene skal ikke bare styrke sener og ledd, men de er også viktig for å balansere energien i kroppen. Hver enkelt behandling vil likevel være unik fordi terapeutene oppfordres til å utvikle sin egen stil basert på terapeutens bakgrunn, erfaring og talent i forhold til klientens spesifikke behov.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Utøvere av Esalen massasje mener at effektene av behandlingen er todelt. For det første har man de vanlige effektene av massasje, sånn som avslapning av muskler og nervesystem, stimulering av hud og blodomløp, påvirkning av lymfesystemet og forbrenningen m.m.

De unike bevegelsesøvelsene i Esalen massasje bidrar til å øke bevisstheten og kunnskapen om sin egen kropp, og sammenhengene mellom kropp og sinn. Personer med søvnproblemer, høyt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, hodepine/migrene, kroniske smerter i nakke eller skuldre og muskelspenninger sies å ha særlig nytte av behandlingen.

Hvor mange behandlinger
For noen er det tilstrekkelig med en behandling.
Esalen metoden kan også inngå et et lengre behandlingsopplegg.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Forsiktighetsregler
Kontakt lege ved vedvarende plager.


Utdanning
Kurs og workshops ved Esalen Institute, California.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å, Massasje

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.