logo

ECIWO - Embryo Containing Information of the Whole Organism

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Ordet ECIWO er en forkortelse og står for: ”Embryo Containing Information of the Whole Organism”, noe som betyr at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen. Dette forholdet gjør seg også gjeldende på høyere nivåer av organisk struktur, og da både hos dyr, planter og mennesker. Et tre som helhet inneholder ulike nivåer av ECIWO, for både grener, kvister og blader bærer på informasjon om treet. Bladet inneholder informasjon om treet på et lavere nivå enn kvisten, og kvisten igjen på et lavere nivå enn grenen. Hvis vi planter en gren eller en kvist i jorden vil denne under gunstige forhold kunne slå rot og senere utvikle seg til en ny organisme. Grenen eller kvisten omdannes til en spire (embryo) og utvikler seg til et nytt tre.

ECIWO har vist seg å være effektiv i behandlingen av en rekke plager, skader og sykdomstilstander som blant annet hjernerystelse, migrene, søvnløshet, anoreksi, tannverk, diabetes, hjerte- og karsykdommer, lungekreft, reumatisme, sterilitet, idrettsskader, leverkreft, magekramper, kronisk diaré, angst, hepatitt, magesmerter, dysenteri, rennende nese, nevroser, hemoroider, forstoppelse, svimmelhet, forstuelser, reisesyke, tonsillitt (betennelse i mandlene), faryngitt (betennelse i svelget), sløvhet/døsighet, vevsskader m.m.

Opprinnelse
Det var den kinesiske professoren Yingqing Zhang som gjennom forskning kom frem til forholdet mellom kroppens celler og organsimen som helhet, og i 1973 ga han ut en bok om dette. Zhang var professor i biologi, og han fikk både forskere og leger innen medisin, agronomi, biologi og akupunktur til å arbeide ut ifra hans teori.
I senere tid ble det funnet gamle skrifter i Tibet som omtalte den samme behandlingsformen, noe som gjorde Zhangs arbeid og forskning til en gjenoppdagelse. Enkelte hevder også at de gamle skriftene beviser at ECIWO er den opprinnelige akupunkturen, og at alle andre grener av akupunktur har sitt utspring fra dette.

Forskning
ECIWO-biologien gir oss et bedre vitenskapelig grunnlag for alternative behandlingsmetoder som blant annet soneterapi og akupunktur, og skaper i tillegg en økt vitenskapelig forståelse om organsimens evne til selvhelbredelse. ECIWO-biologien er derfor et prakteksempel på hvordan vi med enkle og praktiske metoder kan påvirke kroppens selvhelbredende krefter. Forskningen, som samlet omfatter mer enn en million pasienter, viser at man med enkle grep oppnår forbausende gode resultater med ECIWO-terapi. Bruken av behandlingsformer som dette fører ikke bare til økt effektivisering, men kan også gi store besparelser i helsesektoren.
På flere kongresser både i Kina og internasjonalt (Singapore 1990, Oslo 1992 og Los Angeles 1996) har det blitt lagt frem en rekke store vitenskapelige undersøkelser med dokumentasjon på at metoden har gitt gode resultater ved behandling av en rekke sykdommer.Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.