logo

Coaching

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater, gjerne gjennom akselererte læringsprosesser. Istedenfor å foreslå egne løsninger, vil coachen hjelpe klienten til å finne sine egne løsninger på de problemer man står ovenfor. Coachen blir en tilrettelegger som hjelper klienten til å få det beste ut av seg selv. Dette oppnås blant annet gjennom å stille spørsmål som klargjør mål og verdier eller som gir nye perspektiver, ved mentale øvelser eller ved å lære klienten spesifikke teknikker eller strategier for å oppnå ønsket resultat. Selv om det også er mulig med enkelttimer for å oppnå spesifikke mål, er det mest vanlig at coachen og klienten har jevnlig kontakt over et visst tidsrom. Dette gir muligheter for at klientens mål og atferd kan justeres underveis, og bidrar til å sikre at klienten oppnår et varig resultat.

Coaching finnes i en rekke avarter, blant annet teamcoaching, leder- eller businesscoaching, idrettscoaching og personlig coaching (life coaching). Forskjellene mellom disse er egentlig ikke så store, og ofte er det kun rammene og settingen som varierer. I businesscoaching tar man utgangspunkt i virksomhetens mål og utfordringer, mens personlig coaching helt og holdent tar utgangspunkt i individet og hva denne ønsker å oppnå. I coachens metode og tankemåte vil det derimot være mye likt.

Selv om mye av metodikken bak coaching stammer fra gestalt- og adferdsterapi eller andre områder innen psykologi, er coaching likevel ikke det samme som terapi. Hovedforskjellen mellom coaching og terapi er at coaching ikke har til hensikt å løse dypereliggende emosjonelle problemer. Coaching er derimot mer opptatt av praktiske løsninger for å klargjøre målsettinger og oppnår resultater innen bestemte tidsrammer. En annen måte å beskrive forskjellen på er at mens terapi hovedsakelig relaterer seg til fortiden, handler coaching om hva du kan/skal gjøre i fremtiden. I praksis er likevel ikke forskjellene nødvendigvis så store fordi mange coacher har erfaring som terapeut eller vise versa.

Personlig coaching (life coaching)
Personlig coaching handler hovedsaklig om å utforske hva klienten ønsker å oppnå her i livet, og hvordan de kan gå frem for å tilfredsstille sine ønsker og behov. Ofte handler prosessen om å gi klienten nok motivasjon og handlekraft til å nå sine mål, men det er i og for seg ikke nødvendig å ha noen klare mål for å ha nytte av denne formen for coaching. Klienten vet for eksempel kun at man ikke vil ha det slik som nå og at han ønsker forandring, men mangler en bevisst forståelse av hva man ønsker isteden. Gjennom coachingprosessen skapes det klarhet i dette, selv om resultatet ofte er at man strekker seg mye lenger enn man trodde var mulig. Coachingen blir derfor et redskap for personlig utvikling og vekst.

Coach er ingen beskyttet tittel, i motsetning til for eksempel psykolog eller lege. Dette betyr at det er ingen formelle krav for å kunne kalle seg coach, men coachingorganisasjoner stiller gjerne krav til både utdanning og erfaring gjennom praksis. Dersom du ønsker å gå til en coach kan det derfor være en god idé å undersøke om vedkommende er medlem av en organisasjon, og hvilke krav som stilles for å bli medlem der. Det kan også være lurt å snakke med tidligere klienter, og helst noen du kjenner selv, men det vil også være mulig å be om en referanse fra coachen. Ettersom personlig kjemi er viktig, er det likevel vanskelig å vite noe sikkert før man har hatt en time.Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.