Bioresonansterapi
Moraterapi, Vibrasjonsterapi

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

 

Beskrivelse av metoden
Bioresonansterapi er en behandling- og diagnosemetode som utføres ved hjelp av elektroniske apparater, ved navn Bicom, Mora, Lybra. Ifølge metoden skyldes sykdom feil i kroppens egne frekvenser. Kroppen sender ut elektromagnetiske signaler med bestemte frekvensmønstre.

Apparatene bukes diagnostisk ved å registrere elektromagnetisk informasjon fra pasienten og trekke diagnostiske slutninger av det, og terapeutisk ved å utligne elektromagnetisk informasjon ved hjelp av pasientens egne svingninger og på den måten helbrede sykdom.

Et filter i apparatet skiller mellom hva som defineres som friske, harmoniske svingninger og sykelige, disharmoniske svingninger. Mens de friske svingningene blir forsterket eller svekket før de overføres tilbake til pasienten, blir de disharmoniske svingningene sendt tilbake i omvendt form. Formålet med disse motsvingningene er å nøytralisere eller motvirke forstyrrende svingninger i kroppen, for dermed å korrigere feilstyringer.

Bioresonansterapi kalles også Moraterapi og Vibrasjonsterapi.

Forklaringsmåte
Terapien er basert på «ultrafin biokybernetikk» (kybernetikk er læren om regulerende og selvregulerende mekanismer i naturen og teknikken), et fagområde som omfatter biofysikalske styrings- og reguleringsprosesser.

I følge utøvere har den menneskelige organismes biofysiske styrings- og reguleringsprosesser en elektromagnetisk kvalitet. De mener at denne ultrafine kommunikasjonen styrer de biokjemiske prosessene i organismen, blant annet stoffskifteprosesser, hormonproduksjon, vekst- og regeneringsprosesser. Forskere og behandlere innen bioresonans mener at mange sykdommer begynner med feilaktige, disharmoniske svingninger, som fører til feilstyring av kjemiske prosesser i kroppen.

I lang tid har vi vært kjent med elektriske strømmer i hjertet som måles ved hjelp av elektrokardiografi (EKG), og med hjernebølgene som måles ved hjelp av elektroenchephalografi (EEG). I tillegg til disse svingningsmønstrene som tydelig kan måles, finnes det i følge metoden mange rytmer i kroppen, også hvert organ har sitt eget spesifikke, elektromagnetiske svingningsspekter. Det er disse som registreres av og brukes i forbindelse med apparatet.

Historikk
Utviklingen av bioresonansterapien er knyttet til biofysiske teorier fra 1960-tallet. Bioresonansterapi var tidligere kjent som Moraterapi, som ble grunnlagt av doktor Franz Morell i 1977. Cyril Smith, professor i biofysikk ved Salford University, England, videreutviklet metoden og den teoretiske modellen, til dels i samarbeid med professor H. Fröhlich, doktor J. Monroe og doktor R. Choy.

Grunnlaget for deres arbeid var at den menneskelige organisme reagerer på ultrafine signaler i bestemte frekvensområder. Forskningsresultatene viste at de mest følsomme pasientene var allergikere, spesielt pasienter med næringsmiddelallergi - melkeallergi, hveteallergi osv.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
I følge utøverne kan nesten alle sykdommer behandles med Bioresonansterapi.
Behandlingsmetoden brukes ved diagnostikk og behandling av allergi, søvnproblemer, kroniske smertelidelser, utmattelse, stress, hormonplager og psykosomatiske lidelser.

I følge utøverne gir både skadelige virus, bakterier og deres giftstoffer, tungmetaller og andre miljøgifter fra seg skadelige svingninger. Det betyr at metoden også kan brukes i slike sammenhenger.

Beskrivelse av behandling
Behandler benytter forskjellige slags elektroder - hånd-, fot-, rulle-, fleksible elektroder osv.
En punktelektrode kan brukes til å registrere informasjon fra akupunkturpunkter og smertepunkter.

Hvor mange behandlinger
Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hva slags lidelse som behandles og hvor lenge man har hatt lidelsen.
Mange behandlere lager en behandlingsplan.

Forsiktighetsregler
Personer med pacemaker bør konsultere legen før de får behandling med bioresonans eller annen behandling med elektromagnetisk stråling.


Lov og rettigheter
Bioresonansterapeut er ingen beskyttet tittel i Norge.

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver akupunktur, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

 

Utdanning
Opplæring i apparater kan foregå som frittstående kurs, eller inngå i annen utdanning innen helhetlig helse.

Oversikten Utdanning/skoler

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.no

 

Referanse: NOU 1998:21


Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen