logo

The Work

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

The Work er et verktøy snarere enn en behandlingsmetode, og passer til alle som plages av destruktive tankemønstre og forestillinger. Metoden tvinger deg til å konfrontere de tankene du bærer på som er i konflikt med virkeligheten. Alle våre problemer kan nemlig føres tilbake til konflikten mellom hvordan virkeligheten rent faktisk er, og hvordan vi tenker og mener at virkeligheten bør være. Og ettersom virkeligheten er slik den er, vil det alltid være du som blir taperen i denne konflikten. The Work kan være både ubehagelig og smertefull å gjennomgå, fordi den tvinger deg til å se deg selv og omgivelsene med helt nye øyne. Men når du er ferdig vil du oppleve prosessen som en gave, og du vil merke at du forholder deg til deg selv og omgivelsene på en ny og frigjørende måte.

De aller fleste mennesker har en tendens til å identifisere seg med sine tanker, og dypereliggende overbevisninger som ikke en gang er sanne danner en virkelighet som i mange tilfeller skaper både stress, uro og misnøye. De dagligdagse plagsomme tankene kan for eksempel være ”barna burde rydde opp etter seg”, ”min man elsker meg ikke”, ”jeg er for tjukk”, ”jeg burde ringe mamma oftere” eller ”hun burde ha takket for gaven hun fikk”. De dype tankene som nesten tar knekken på en og som kan være årsaken til både depresjoner, irritasjon og frustrasjon kan for eksempel være ”jeg hater mannen min fordi han var utro”, ”mine venner respekterer meg ikke”, ”jeg er ikke bra nok”, ”jeg burde stille opp mer”, ”jeg er håpløs” eller ”jeg er ingen god mor”. Hva hvis man kunne la slike tanker komme og gå uten at de hadde noen innvirkning på oss, uten at vi trodde på de? The Work tar nettopp for seg slike stressfulle tanker og stiller deg til veggs med fire enkle spørsmål etterfulgt av en helomvending.

1. Er det sant?
2. Er du helt sikker på at det er sant?
3. Hvordan reagerer du når du tror på tanken?
4. Hvordan ville du hatt det uten tanken?

Spørsmålene er enkle og lette å lære, og er konstruert slik at vi på en enkel måte kan komme i kontakt med virkeligheten. Metoden krever at du er villig til å se på dine destruktive tankemønstre (selv om det er ubehagelig) og at du er åpen for forandring. Forandringen vil utvilsomt gi deg mer glede og en indre frihet som for mange er ubeskrivelig. Etter at man har lest, hørt om og gjennomgått The Work opplever de fleste at det ikke er virkeligheten som er problemet, men deres egne tanker om at virkeligheten burde ha vært annerledes.

De ubehagelige tankene skal skrives ned på et stykke papir og en for en skal tankene undersøkes med de fire spørsmålene. De fire spørsmålene etterfølges av en helomvending, som er det mest virkningsfulle elementet i The Work.

Helomvendingen
I helomvendingen tar man for seg alt det negative man har skrevet om andre og ser om det er like sant, eller kanskje sannere hvis man bruker det på seg selv. Helomvendingen kan gjøres på tre måter, fordømmelser kan vendes mot en selv, mot andre og i motsatt retning. Vi tar for oss utsagnet ”Jack burde sette større pris på meg”. Hvis vi vender utsagnet mot oss selv blir det slik: ”Jeg burde sette større pris på meg selv”. Vender vi det mot den andre blir det ”jeg burde sette større pris på Jack”. Så kan vi snu tvert om på utsagnet, og da lyder det slik; ”Jack burde ikke sette større pris på meg”. Den siste helomvendingen ligger ofte nærmest virkeligheten, for Jack burde ikke sette større pris på meg hvis han faktisk ikke gjør det.

Ofte er det slik at når man til slutt gjør helomvendingen, så oppdager man at de nye utsagnene stemmer bedre overens med virkeligheten enn de gamle overbevisningene. Det er viktig at man alltid gjennomfører de fire spørsmålene før man gjør helomvendingen. Alt det man tror at man ser i det ytre er alltid en projisering fra ditt eget sinn. Helomvendingen frembringer en ny kraftfull bevissthet, og sammen med de fire spørsmålene er dette snarveien til en dyp selverkjennelse.

Historie
Grunnleggeren av The Work er Byron Katie (Byron Kathleen Reid) født i 1942, en populær amerikansk foreleser og forfatter. For over 20 år siden opplevde Katie det hun kaller for ”å våkne opp til virkeligheten”. I mange år slet hun med tunge depresjoner, og følelsen av å være fastlåst i den depressive tilstanden gjorde at hun flere ganger vurderte selvmord. Hun forlot sjelden huset og sov med en ladet pistol under puten. Da hun til slutt innså at hun trengte profesjonell hjelp la hun seg inn på en klinikk for personer med sykelig overvekt, det eneste stedet som tilbød psykoterapi som forsikringen dekket. En morgen, kort tid etter at hun hadde ankommet klinikken våknet hun opp med en helt ny og annerledes forståelse av virkeligheten. I ettertid forteller hun at hun innså at når hun trodde på sine egne tanker, for eksempel at hun var for tjukk, at mannen hennes ikke elsket henne eller at barna ikke respekterte henne, så led hun. Videre forteller hun at når hun stilte spørsmål ved disse tankene innså hun at de ikke var sanne og som en følge av det opplevde hun å bli fylt med frihet og glede. Det var i dette øyeblikket at de fire spørsmålene kalt The Work oppstod.

Katie understreker at hun konsekvent begynte å stille spørsmål ved hver eneste tanke som skapte ubehagelige følelser i henne, og hun beskriver at hun opplevde at hun stadig følte seg friere og friere. Hver stund og hvert øyeblikk hun opplevde fylte henne bare med en indre fred og en dyp forståelse av seg selv og universet. I dag sier hun at hun selv klarte å forandre seg fra en deprimert, suicidal trebarnsmor til en person som ikke lenger verken ser eller har problemer av noen art.

Som internasjonal foreleser har Katie reist rundt i verden de siste tjue årene og lært bort The Work til tusenvis av mennesker som ønsker å ende sine selvforskyldte lidelser. Katie understreker at The Work ikke er en terapi, for hun gir aldri råd, men stiller kun de fire viktige spørsmålene. De fire spørsmålene kan brukes på alle tanker som skaper frykt, sinne, stress, tristhet, angst og depresjon.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.