Behandler.no - Norges største oversikt

Hvordan overvinne sosial angst

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 13.09.2016Dame tankefull
Foto: Istockphoto

Vanskelige tanker og følelser kan ramme oss alle, men det finnes heldigvis flere gode metoder som kan hjelpe. Nå viser blant annet ny norsk forskning at mindfulness kan være et bra alternativ for dem som sliter.

De aller fleste har kjent på følelsen av redsel blant andre mennesker men for noen blir det veldig sterkt og vanskelig, med vondt i magen, pustebesvær, hender som skjelver, hjertebank, svimmelhet og et ønske om å bare forsvinne fra situasjonen. Sosial angst er slett ikke uvanlig og man regner med at 13 prosent blir rammet av denne psykiske lidelsen i løpet av livet. Blant unge mennesker viser det seg at særlig studenter sliter i sosiale sammenhenger.

 

Det finnes en rekke ulike behandlingsmetoder innen psykoterapi som tilbys av norske behandlere. Den mest kjente er samtaleterapi og piller, men dette passer ikke for alle. Nå ser man en tendens til at det etablerte får øynene opp for alternativ metoder som blant annet innebærer meditasjon, energipsykologi og uttrykksterapi.
Nylig disputerte psykolog Aslak Hjeltnes med sin doktorgrad om mindfulness-basert psykologisk behandling av sosial angstlidelse, ved Institutt for klinisk psykologi, UiB.

 

Det viser seg at svært mange studenter har alvorlige psykiske plager - dobbelt så mange som samme aldersgruppe i befolkningen forøvrig.  På bakgrunn av dette bestemte Hjeltnes seg for å undersøke om mindfulness-basert stressreduksjon, kunne være til hjelp for studenter med sosial angst.


 

Hjelper unge med angst
Sosial angstlidelse er en av de vanligste psykiske lidelsene, og fører ofte til vanskeligheter i utdannelse, arbeid og privatliv. De fleste som opplever denne lidelsen søker ikke hjelp, og mange blir ikke bedre av psykologisk behandling, skriver UiB i en pressemelding.

Gjennom åtte uker undersøkte forskeren 54 unge voksne med sosial angstlidelse, som deltok i en studie av mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR). Deltagerne lærte øvelser for å kunne bli mer oppmerksomme og aksepterende overfor egne tanker, følelser og sansninger.  De søkte hjelp for sosial angst etter å ha strevd med ensomhet og selvkritikk over lang tid.

Flertallet av deltagerne hadde stor forbedring i sine symptomer og økt selvaksept etter å ha fullført kurset, mens en tredjedel var uendret etter kurset. Deltagerne med størst endring beskrev at kurset gav dem praktiske måter å håndtere angst i sosiale situasjoner, mens deltagerne med liten endring opplevde de praktiske øvelsene som krevende og at kurset ikke passet for dem.

 

- Avhandlingen viser at vi trenger mer vitenskapelig kunnskap om hva som skaper eller hindrer endring i psykologisk behandling, skriver UiB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva er mindfulness-basert stressreduksjon
Metoden Mindfulness based stress reduction (MBSR) er utviklet av amerikanske Professor Jon Kabat-Zinn, inspirert fra buddhistisk tenkende. JKabat-Zinn utviklet metoden på slutten av 1970-tallet og selv kaller Professoren meditasjonen dyp healing.

 

Kabat-Zinn er professor i adferdsrelatert og preventiv medisin og er en ettertraktet foredragsholder. Han har bla utført studier ved Massashusetts Hospital på mindfulness i forhold til alvorlig syke mennesker og han er forfatter av en rekke bøker på temaet meditasjon og mindfulness. Han har utgitt en rekke bøker, deriblant ”Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World Through Mindfulness”. Bøker hans er oversatt til mer enn 30 språk.

 

Denne metoden for oppmerksomhetstrening og stressmestring har god dokumentasjon for bedring av livskvalitet for mange typer fysiske og psykiske lidelser så vel som bedring i folks dagligliv.

 

I 2011 skrev alternativ.no om hans besøk i Norge og den store interessen det vakte i medisinske miljøer. Så mange som 300 leger, sykepleiere, psykologer og andre helsearbeidere møtte opp i Rikshospitalets lokaler for å høre foredraget til Jon Kabat-Zinn om meditasjon og mindfulness. Metoden ble allerede den gang, i regi av foregangspersoner, praktisert ved sykehus i Norge, ved klinikk for psykisk helse på Gaustad.


Energipsykologi på frammarsj
En annen metode kjent fra alternativ behandling og energipsykologi, og som enkelte psykologer har fått øynene opp for er TFT-tankefeltterapi. Teknikken viser seg å fungere bra ved blant annet traumer og depresjon og inkluderes nå som evidensbasert metode i det amerikanske helsevesenet.

Enkelt forklart er TFT en alternativ behandlingsmetode hvor man bruker kunnskap fra akupressur og kognitiv terapi ved at man stimulerer punkter med lett fingerbanking, tapping etter bestemte mønstre. Dette gjøres samtidig med at man tenker på det man har negative følelser for. Tankefeltterapi - eller Thought Field Therapy er utviklet av den amerikanske psykologen Dr. Roger Callahan fra 1970-80 tallet. Utdanning tilbys i Norge og i dag har vi en rekke erfarne behandlere. (Finn behandler: Behandler.no)

 

Andre metoder innen energipsykolog som brukes, er for eksempel EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden ble utviklet på 1980-tallet av psykologen Francine Shapiro, som er seniorforsker ved Mental Research Institute i Palo Alto, California. Hun oppdaget en sammenheng mellom spontane raske øyebevegelser og reduksjon av støyende følelser. Denne oppdagelsen førte til utviklingen av en systematisk psykoterapeutisk metode, EMDR.

 


Psykoterapi med sjel
Innen alternativ behandling finnes det en rekke andre metoder, som har ulik tilnærming. Ildsjeler innen de ulike metodene arrangerte nylig en presentasjon, hvor publikum fikk informasjon og demonstrasjon av ulike tilnærmingene -

Danseterapi
Psykosyntese
Psykodrama
Kunst og uttrykksterapi
Gestaltterapi
Analytisk psykologi (jungiansk psykoterapi)
Integrativ terapi

 

Dette er metoder som har vist seg effektive for mange med psykiske plager og problemer. I tillegg er det flere som får hjelp med hypnoterapi og hypnose, EFT - Emotional Freedom Techniques, NLP-Neuro Lingvistisk Programmering, for å nevne noen.


Men det er langt flere å velge blant. De fleste metoder innen alternativ behandling jobber ut ifra et helhetlig helseperspektiv. Det vil si at hele mennesket settes i sentrum for behandlingen som er tilpasset det enkelte mennesket. Behandleren er som regel opptatt av å finne årsaken til plager istedenfor kun å behandle symptomer. Behandling har ofte en intensjon om å få kropp, tanker og følelser til å komme i balanse.

 

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet dyrt - et sted mellom 60 og 70 milliarder kroner året. Mer enn 300.000 nordmenn går på antidepressiva, som har alvorlige bivirkninger.  Økt selvmordsrisiko eller plutselig død forekommer. Andre er kvalme, smerter og søvnproblemer. For å dempe disse bivirkningene gis sovemedisiner, beroligende, smertestillende, sentralstimulerende midler og man ansees som ferdig behandlet.

Særlig mange unge mennesker opplever denne form for behandling i Helsevesenet i dag og det er en sterk økning av lykkepillebruk. Ferske tall fra Reseptregisteret viser at blant unge jenter har bruken økt med 83 prosent på ti år! I fjor fikk 4565 jenter mellom 15 og 19 år antidepressiva.
Derfor er det bra at psykologer og helsearbeidere begynner å interessere seg for alternative behandlingsmetoder.

 

 

 

Finn behandler
Ønsker du kontakt med psykoterapeut?
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler, terapeut og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonsside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.

 

 

Referanser:
Aslak Hjeltnes, “Facing social fears: An investigation of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder”, 2016.

 

 

Relaterte saker:

TFT er godkjent i psykisk helsearbeid

Personer som har traumer og posttraumatisk stress får hjelp med EMDR

Psykoterapi med sjel


Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama

Alternativ behandling gir god effekt i psykiatrien

Ut av depresjon med kunstterapiFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.