Behandler.no - Norges største oversikt

Fortsatt økt bruk av alternativ behandling på sykehus

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 16.12.2015Kvinne mottar behandling
Foto: Istockphoto

 

Helsevesenet i Norge tilbyr langt mer enn medisiner og kirurgi. Forskere er overrasket over den store bruken av alternative behandlingsmetoder.

Det har blitt gjort ulike undersøkelser i de senere årene for å finne ut i hvilken grad alternativ behandling brukes, både innenfor og utenom det offentlige helsevesenet i Norge. Nå har vi nye tall på hvor mange norske sykehus som tilbyr alternativ behandling.

 

Et flertall av norske sykehus har tilbud om en eller flere metoder innen alternativ behandling. Overraskelsen var stor da tallenes tale kom på bordet og økningen er så markant, at forskerne ringte til flere sykehus for å sjekke om det stemte, informerer NAFKAM - Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, på telefon til alternativ.no

 

Samtlige norske sykehus ble invitert til å delta i undersøkelsen via spørreskjema, som ble sendt ut i januar 2013, og det viser seg nå at de aller fleste av sykehusene våre har tilbud om alternativ behandling.

 

Så mange som 59 sykehus deltok i undersøkelsen og det utgjør nær 74 prosent av alle som ble spurt. En så stor respons øker sannsynligheten for at tallene stemmer, hevder forskerne. Deltagerne fikk spørsmål om det var tilbud om ulike behandlingsmetoder ved sykehuset.

 

De ble bedt om å krysse av en eller flere av syv kategorier: Akupunktur, massasje, psykoterapi (ikke psykologtjenester), kunst- og uttrykksterapi, alternativ diett, andre behandlingsmetoder eller ingen alternativ behandling tilbys.

 

Ingen av behandlingene ble beskrevet nærmere av forskerne, og det var opp til den klinisk ansvarlige å bestemme hva som anses som for eksempel en alternativ diett eller kunst- og uttrykksterapi - som eksempelvis kan innebære musikk terapi. Psykoterapi vil kunne omfatte teknikker som gestaltterapi, som hovedsakelig praktiseres utenfor helsevesenet i Norge. For hver rapporterte behandlingsmetode, ble det bedt om navnet på en kontaktperson, ifølge rapporten.

 

Så mange som 64 prosent av de deltagende sykehusene svarte positivt på bruke av alternativ behandling. Ingen store forskjeller ble funnet mellom offentlige og private, eller mellom de somatiske og psykiatriske sykehusene.

 

Akupunktur er den metoden som hyppigst blir tilbudt, etterfulgt av kunst- og uttrykksterapi og massasje.

 

Ved en tilsvarende NAFKAM-undersøkelse gjort i 2008 var forskerne overrasket over bredden av behandlingstilbud ved sykehusene. Metodene som ble oppgitt å bli brukt var blant annet akupunktur, biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økt bruk fra 2008

Ved å sammenligne den forrige undersøkelsen fra 2008 og den nylig publiserte, viser analyse at andelen sykehus som tilbyr alternativ behandling har økt fra 50,5 prosent i 2008 til 64,4 prosent i 2013.

 

Den største økningen ble funnet i psykiatriske sykehus hvor nærmere 80 prosent opplyser at det tilbys alternative behandlingsmetoder. Nå viser det seg riktignok at undersøkelse fra 2008 ikke oppga kunst- og uttrykksterapi som eksempel på alternativ behandling. Dette er en behandlingsmetode som gjerne brukes i tilknytning til psykoterapi. Dermed er det mulig at sykehus ikke tenkte på dette som alternativ behandling da de ga sitt svar og at bruken tidligere har vært større enn antatt.

 

For akupunktur ble det, til tross for at det er den metoden som er mest brukt, faktisk funnet en liten nedgang - fra 41,4 prosent i 2008 til 37,3 prosent i 2013.

 

Alternativ.no tror denne nedgangen mulig kan forklares med hets-kampanjer fra blant annet Foreningen Skepsis og Human-Etisk Forbund med sin påkostede kampanje mot alternativ behandling: ”Ingen liker å bli lurt”, med dertil facebookaksjon, propagandafilmer, sterkt kritiske bokutgivelser, kampanje blant ungdom mv. Vi har også hatt NRK med tv-serien ”Folkeopplysningen”, som stilte alternativ behandling i et negativt lys med blant annet latterliggjøring som virkemiddel.

 

 

Positive sykepleiere

Det kan se ut til at det er forskjellige meninger om bruk av alternative behandlingsmetoder blant helsepersonell. En tidligere *undersøkelse om holdninger til, og bruk av alternativ behandling blant ulike yrkesgrupper innenfor sykehusene i Nord-Norge, viser en mer positiv holdning blant kontorpersonell og sykepleiere enn blant leger.

 

Sykepleiere, samt unge kvinner i alle yrkesgrupper var mest positive til bruk av alternativ behandling. Det viste seg også at de var også mer interessert i kunnskap og informasjon.

 

 

 

 

Referanse:

2013/ 2015: Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals.

 

2008/2011: Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals.

 

*Opinions on and use of alternative medicine among physicians, nurses and clerks in northern Norway.

 

 

Relatert:

 

Utdanning i alternativ behandling

Finn kvalifisert behandler

 

 

Relaterte saker:

Alternativ behandling på sykehus
Bruk av alternativ behandling ved norske sykehus (2003)

Mange sykepleiere velger alternativ behandling

 

Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter

Musikkterapi og kultur på sykehus

Healing på sykehus godt mottatt

 

Rapport om grønne paviljonger på sykehus

Fortsatt stor bruk av alternativ behandling

Akupunktur er fremdeles alternativ behandling

 

Ut av depresjon med kunstterapi

Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama

Danser seg til bedre psykisk helse

Legemidler halvert med alternativ behandling

 

Human-Etisk forbund går til aksjon mot alternativ behandling

TV-serien «Folkeopplysningen» får knusende kritikk


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.