Behandler.no - Norges største oversikt

Akupunktur er fremdeles alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 01.10.2014Kvinne setter en akupunktur nål i en hånd
Illustrasjonsfoto Shutterstock

Ulike grupper av behandlere, som akupunktører, osteopater, homeopater og naprapater har fått avslag på søknad om autorisasjon som helsepersonell. Men med fokus på yrkesstolthet, pasientsikkerhet og fagkrav går veien videre.


Avslaget fra Departementet
Fagstandard i prosess
Forbrukerombudet på banen
Ulike modeller for fagkrav
Samarbeid med helsevesenet
Ivaretar egen helse

Akupunktørene som har søkt autorisasjon legger ikke skjul på at de er skuffet over avgjørelsen til Helse- og omsorgsdepartementet. Sammen med osteopater, homeopater, naprapater,  ernæringsfysiologer og flere har de fått avslag og tilhører fortsatt paraplyen alternativ behandling.

 

Lov om alternativ behandling

 

Det har vært en lang prosess etter at Akupunkturforeningen i 2009 søkte om autorisasjon av akupunktører som en ny gruppe helsepersonell. 

 


Akupunkturforeningen er skuffet over avslaget, men fortsetter som de alltid har gjort, ifølge styreleder Cecilie Brewer.
–Vi kan ikke skyve under teppet at vi er skuffet over avslaget, men foreningen har i alle år fungert uten autorisasjon og vi fortsetter som vi alltid har gjort, med yrkesstolthet, sier styreleder i akupunkturforeningen, Cecilie Brewer til alternativ.no

 

Foreningen mener at autorisasjon er viktig for pasientsikkerheten. Dette kan blant annet oppnås ved at foreningen krever spesifikke krav til utdanning og medlemskap. Det faktum at det i dag ikke stilles offentlige krav til å kalle seg akupunktør mener de er uholdbart. Deres søknad ble også begrunnet med at akupunktur har tilstrekkelig dokumentert effekt, men om dette er det en uenighet mellom foreningen og HOD.

 

 

Avslaget fra Departementet

I sitt avslag til akupunktørene legger Helse- og omsorgsdepartementet vekt på at det idag er så mange som 29 helsepersonellgrupper som er omfattet av ordningen. Man tror at flere i ordningen vil fragmentere helsetjenesten og vil derfor være meget restrektiv med å ta inn flere grupper.

 

Videre mener HOD- Helse- og omsorgsdepartementet, stikk i strid med akupunktørene selv, at det ikke finnes nok dokumentasjon på virkning av behandlingsmetoden. Det kan tyde på ulike tolkninger av forskningsresultater som foreligger.

 

–Dessuten er det viktig forskning som er publisert etter 2012, som ikke er tatt med i betraktning, bla. *en metaundersøkelse som viser god effekt av akupunktur ved smerter, informerer Cecilie Brewer.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier i en pressemelding at det er viktig med sterke fagprofesjoner, men at en utvikling med stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste.

–Det at enkelte av personellgruppene kan ha autorisasjon, godkjenning eller tittelbeskyttelse i et annet europeisk land, er ikke i seg selv noe avgjørende argument for at gruppen skal gis autorisasjon også i Norge.

 

 

Disse personellgruppene har søkt om autorisasjon og fått avslag, sammen med akupunktørene:

Manuellterapeut, osteopat, musikkterapeut, hudpleier, logoped, audiopedagog, genetisk veileder, homeopat/homøopat, naprapat, barnevernspedagog, sosionom og ernæringsfysiolog.

 

 

Det er Helsedirektoratet som kom fram til at ingen av gruppene blir autorisert, og i juli 2014 ble det sendt brev med informasjon om avgjørelsen.

 

–Pasientsikkerhet blir ivaretatt ved at helsepersonelloven uansett vil gjelde for personell som arbeider i helse- og omsorgstjenesten og yter helsehjelp. For personell utenfor helse- og omsorgstjenesten vil brukernes sikkerhet og forbrukervern bli ivaretatt innefor rammen av Lov om alternativ behandling, informerer Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

Fagstandard i prosess

Alternativ behandling

«Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.
Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.»

Lov om alternativ behandling av sykdom
Noen av metodene innen alternativ behandling som først kom til Norge er homeopati, akupunktur, soneterapi, blomstermedisin, aromaterapi, kinesiologi og biopati. Homeopati kom så tidlig som 1930-tallet, mens mange andre ble etablert på 70- og 80 tallet. Idag finnes omkring 200 forskjellige behandlingsmetoder og for de fleste av disse finnes utdanningstilbud i Norge.

 

I likhet med mange andre yrkesgrupper, finner man innen alternativ behandling utøvere med forskjellig utdannelse for samme fagområde. Og det er flere enn Akupunkturforeningen som mener at en standard, med et minimum av fagkrav kan være en fordel for både pasientsikkerhet og yrkestrygghet.

 

Arbeidet med å utarbeide en fagstandard pågår i regi av Saborg-Sammenslutning for alternative behandlerorganisasjoner. Saborg ble stiftet i november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene og formålet med organisasjonen er å arbeide for å utvikle området alternativ behandling i samarbeid med myndighetene.

 

Men arbeidet med fagkrav er svært omfattende og tidkrevende, med mange hensyn å ivareta.  Allerede i Stortingets Innstilling fra Sosialkomiteen om Lov om alternativ behandling av sykdom mv.  – Innstilling O.nr. 98 (2002-2003) pkt. 2.5 – Utdanning, snakker man om ”enhetlig utdanningsfelt”.

 

«Komiteen mener at utøverorganisasjonene gjennom insentiver fra myndighetene selv også i framtida må utvikle utdanningsfeltet der behovet for et mer enhetlig utdanningsfelt bør være sentralt.»

 

En stor utfordring i dette arbeidet er at det innad i bransjen er ulike syn på hvordan fagkrav skal settes, både blant skoler og de forskjellige utøverorganisasjonene. Og med en rekke behandlingsmetoder som tilhører feltet alternativ behandling og forskjellige foreninger som allerede har ulike krav til sine medlemmer, er det et langt lerret å bleke.

Det er sett på flere modeller – og spørsmålet om noen av metodene ikke trenger å ha fagkrav er drøftet, etter innspill fra noen utøverorganisasjoner.

 

Men prosessen er iallefall igang og senest på Kontaktforum 25. september 2014, i regi av Saborg i samarbeid med Helsedirektoratet, var fagstandard hovedtema. Alternativ.no var tilstede og overvar interessante utspill både fra deltagende behandlere, pasientorganisasjoner og andre involverte.

 

På bakgrunn av innlegg om yrkesstolthet, kvalitetshøyning og respekt for faget, med dertil diskusjoner, ser det ut til at det er et flertall som som mener at det er av stor verdi å fortsette arbeidet med fagstandard.

 

Først og fremst kan det gi en forutsigbarhet og sikkerhet for pasienten at kompetanse er definert. Det vil også gjøre det lettere for behandlere å samarbeide med andre alternative behandlere og med helsearbeidere, både hjemme og på tvers av landegrenser.

 

Fagstandard vil dessuten gjøre prosesser med godkjenning av utdanning gjennom NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, mer oversiktlig. Det vll også kunne forenkle forskningsarbeid.

Men det er mange hensyn å ta og flere spørsmål som både gjenstår å stilles og besvares, for å få det hele på plass.

 

 

Forbrukerombudet på banen

Våren 2014 kom Forbrukerombudet på banen med ønske om et strengere regelverk og mener blant annet at grunnleggende medisinsk utdanning bør være et krav for å utøve behandling.

 

Forbrukerombudet har som oppgave å føre tilsyn med markedsføring av alternativ behandling og har tidligere etterlyst strengere kontroll av bransjen.

 

I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie ber Forbrukerombudet om et møte  for å diskutere regelverket om alternativ behandling.

 

 

Ulike modeller for fagkrav


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er sterkt engasjert i arbeidet med fagkrav, forteller generalsekretær Sigrun Kirkeberg.
NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som i år har 20-års jubileum, har lenge engasjert seg i utdanningsspørsmålet. I 2011 tok alternativ.no en prat med organisasjonen og vi så nærmere på hva som skjer i kulissene av alternativ behandling i Norge.

 

Da kom det fram at den fremste visjonen for NNH er å få til et ennå bedre samarbeid gjennom Saborg, og at myndighetene følger opp innstillingen fra 2002-2003, som ber departementet ”å utrede og vurdere om det kan etableres en felles grunnutdanning for flest mulige behandlingsformer og så en spesialisering mot ulike terapier”.

 

–Dette er helt i tråd med NNHs ønsker, og forslaget kan finnes igjen i NNH-dokumenter som ble presentert for komiteen mens den arbeidet med innstillingen, sa Sigrun Kirkeberg til alternativ.no

 

 

Samarbeid med helsevesenet

Tanker om fagstandard er også i samsvar med WHO - Verdens helseorganisasjon, som i sin strategi for alternativ behandling «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» etterspør tilgjengelighet og styrking av sikkerhet og kvalitet.

 

WHO vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang til alternativ behandling, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet. Strategies to hovedmål er å støtte medlemslandene i å dra nytte av potensialet i alternativ behandling og å fremme trygg og effektiv bruk av alternative behandlingsmetoder og naturmedisin gjennom regulering av produkter, praksis og utøvere.

 

 

Ivaretar egen helse

En stor del av befolkningen i Europa og resten av verden, velger alternativ og komplementær behandling. En undersøkelse fra 2013 viser at bruken av alternative behandlingsmetoder blant nordmenn er stabil og at rundt halvparten av oss velger metoder utenfor det konvensjonelle helsetilbudet fremdeles.

 

Det er interessant å følge med på utviklingen videre av dette fagfeltet. Men uavhengig av om akupunktur, osteopati, homeopati, naprapati – og andre behandlingsmetoder, tilhører gruppen helsepersonell eller er alternativ behandling er disse bra alternativ som folk fortsetter å velge for å ivareta egen helse – fordi man erfarer virkning.


 

Relaterte saker:

*Acupuncture for Chronic PainIndividual Patient Data Meta-analysis

»Ingen tvil om at akupunktur virker

»I kulissene av alternativ behandling i Norge

»Alternativ behandling drøftes politisk

»Overraskende fra politikere om alternativ behandling - Valg 2013

»Alternativ behandling på sykehus

»WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

»EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

»Vi fortsetter å bruke alternativ behandling

 

Relaterte linker:

Hva er alternativ behandling

Utdanning i alternativ behandling A-Å

 

Finn behandler – Behandler.no

Alternativ opplysningen har utviklet en behandleroversikt, med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legge til rette for at hver og en kan gjøre bra valg av behandler.

Når du søker behandler – Behandler.no

 
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Inge Ås 01/10/2014 - 22:35

Vi trenger alternativer å velge mellom både innen og utenfor det offentlige helsevesen. Grensen mellom offentlig godkjent og alt annet er en politisk avgjørelse, ikke nødvendigvis en grense mellom god og dårlig behandling.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.