Behandler.no - Norges største oversikt

Alternativ behandling drøftes politisk

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 24.06.2014astrolgi ansikt i universet med zodiak
Foto: Schutterstock

Forbrukerombudet ønsker en gjennomgang av reglene om alternativ behandling og har tatt kontakt med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Nå skal det drøftes.


Ønsker strengere offentlige krav
Hvordan finne behandler


Nordmenn bruker rundt 4,7 milliarder kroner i året på alternativ behandling. Vi vet også at det er flest kvinner og at de som bruker alternativ behandling som regel har vært hos lege først.

Forbrukerombudet skal nå møte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å diskutere regelverket om alternativ behandling. Ombudet ønsker et strengere regelverk og mener blant annet at grunnleggende medisinsk utdanning bør være et krav for å utøve behandling.

Forbrukerombudet har som oppgave å føre tilsyn med markedsføring av alternativ behandling og har tidligere etterlyst strengere kontroll av bransjen. Forbrukerombud Gry Nergård har nylig skrevet et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie, med ønske om å drøfte alternativ behandling politisk.


Ønsker strengere offentlig krav

Forbrukerombud Gry Nergård ønsker en gjennomgang av reglene om alternativ behandling.
Forbrukerombudet mener altså at regelverket om alternativ behandling ikke ivaretar forbrukernes interesse på en tilstrekkelig god måte, og at de må få et sterkere vern.

–Det er bekymringsfullt at styresmaktene verken fører tilsyn med den alternative behandlingen eller stiller offentlige krav til utdanningskvaliteten innen de ulike behandlingsformene, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Disse spørsmålene har også vært oppe til politisk debatt tidligere, og det har da blitt konkludert med at forbrukere er ivaretatt ved markedsføringsloven og Lov om alternativ behandling, vedtatt 5. juni 2003. Det har også fra departementshold blitt problematisert om en behandler ved å få et godkjenningsstempel kan bli forvekslet med offentlig godkjent helsepersonell.

SABORG - Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner, støtter en ny gjennomgang av regelverket, ifølge Forbrukerombudet.

I sitt møte med HOD vil Forbrukerombudet foreslå at det settes ned et utvalg som skal komme med forslag til bedre og tryggere regelverk, både når det gjelder krav til utdanning og kvalitet på behandling.

Forbrukerombudet presiserer at de ikke jobber ikke for at alternativ behandling skal bort, men for at det skal være trygt.

kvinne gir fotsoneterapi
Soneterapi er en av rundt 200 ulike behandlingsmetoder som tilbys i Norge.


Hvordan finne behandler
Alternativ opplysningen (alternativ.no, behandler.no) er godt kjent med utfordringer omkring å finne fram til kvalifisert utøver. Dette er også bakgrunnen for at tjenesten ble etablert allerede i 1997.

–Tjenesten behandler.no er en kanal hvor behandlere kan markedsføre seg og hvor hver behandler har en egen informasjonsside, sier markedsansvarlig Bertil Berg-Olsen.

På denne måten er det lagt til rette for at forbruker får inngående bakgrunnsinformasjon når man søker behandler, som behandlers bakgrunn, utdanning, erfaring, hvilke behandlingsmetoder som tilbys, medlemskap i utøverorganisasjon osv.

–Vi har også en oversikt med utdanningstilbud, hvor de som ønsker å lære et fag innen behandlingsmetoder kan orientere seg og derfra ta kontakt med den enkelte skole.

Tjenesten er mye brukt og vi får stadig hyggelige tilbakemeldinger både fra klienter, helsepersonell, ulke instanser som resepsjoner og andre som bruker tjenesten enten for å veilede andre eller for å finne fram til riktig behandler for seg selv, sier Berg-Olsen, som tror det vil bli lettere å orientere seg hvis de ulike skolene har felles fagkrav til samme utdanning.Relaterte linker:


Kjære helse- og omsorgsminister Bent Høi (Last ned brevet i pdf format)
Hilsen Gry Nergård, forbrukerombud

Lov om alternativ behandling

Når man søker behandler – behandler.no


Utdanning – skoler

Retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling


Relaterte saker:

Hvem bruker alternativ behandling

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen
De som har vært hos lege bruker oftere alternativ behandling.

WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle
Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener tilbud om et alternativ til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet
Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i EU, med fersk rapport fra CAMbrella prosjektet.

Valg 2013: Overraskende fra politikere om alternativ behandling
Spørsmål om helsevalg og alternativ behandling opptar mange, men tar politikerne hensyn til det? Overraskende holdninger viser seg.

Utviklingen innen alternativ behandling
Det er mye som foregår i kulissene bak alle de flotte tilbudene om alternativ behandling. Nylig møttes utøvere, brukere, skoler, forskere, politikere og myndigheter i Drammen.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.