Behandler.no - Norges største oversikt

Nytt perspektiv på stråling og helse

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 14.09.2010Vi er omgitt av strøm og stråling på alle kanter, men hva gjør det med oss? Nå samles et knippe kunnskapsrike mennesker på feltet stråling og helse i Oslo for å holde foredrag og invitere til diskusjon.

 

Internasjonalt symposium
Syke av elektrisitet
Forskning

 

Elektromagnetisme og stråling fra en ny teknologi brer stadig mer om seg, uten at vi så langt har reflektert særlig over dette. Vi omgis av mobiltelefoner, høyspentmaster, pc, klokkeradio på nattbodet, mikrobølgeoven og en rekke andre elektriske installasjoner. En oppvåkning om temaet er nå i ferd med å skje, og stadig flere spør seg om hvilke helseeffekter disse mange innretningene og strålingen har på barn og voksne og på naturen.

 

Hva vet vi om langtidsvirkninger og kryssvirkninger med ulike miljøfaktorer?
Hvordan virker strålingen på vår egen kropp – i samspill eller i kollisjon med hjernebølger, mat og sansestimuli?


Internasjonalt symposium
Disse problemstillingene vil bli belyst og diskutert og satt i et helhetlig perspektiv som omfatter både helse og kosthold på El-symposium 2010 - Wireless Humanity. Bak initiativet står foreningen Baldron, med Ralph-Raphael Kleimann i spissen.

 

Det er andre gang foreningen arrangerer dette store internasjonalt symposiet i Oslo, som vil sette stråling og helse på dagsorden, i et helt nytt perspektiv. Mobilstråling, byggebiologi, skitten strøm, hjerneforskning og terapeutisk hjelp står på agendaen.


Kunnskapsrike personer fra flere land deltar på symposiet 16-19 septembr 2010, som i tillegg til å holde foredrag, inviterer til diskusjon og arbeidsgrupper. Blant innlederne på symposiet er:
Dr. Gerd Oberfeld, Østerrike, Dr. med. Audun Myskja, Norge, Dr. Ann-Marie Lidmark, Sverige, Prof. Berit Ås, Norge, Dr. Günter Haffelder, Tyskland, Mikko Ahonen, Finland. Symposiet vil foregår på norsk, engelsk og tysk, med oversettelse.


Syke av elektrisitet
Mange er så følsomme overfor elektrisitet at de blir syke av det. Ifølge Foreningen for el-overfølsomme – FELO, har mange av disse hatt problemer med å bli tatt på alvor med sine problemer.

 

Foreningen har eksistert siden 1993 og i mai 2005 tok Helse- og omsorgsdepartementet, via Statens Strålevern og Sosial- og helsedirektoratet, initiativ til et samarbeid med FELO, for å få til bedre løsninger for dem som er rammet av el-overfølsomhet, men også å sette tema på dagsorden for å kunne diskutere og iverksette preventive tiltak.

 

Forskning
Full oversikt over sammenhengen mellom elektrisitet og helse har vi foreløpig ikke, men det er gjort en rekke studer på feltet.

 

Nyere forskning gjort av den franske kreftforskningsinstitusjonen ARTAC fastslår at elektromagnetiske felt fra bl.a mobiltelefoner og trådløse nettver kan gjøre oss syke. Disse feltene kan forårsake en rekke forstyrrelser i sentralnervesystemet, som f.eks. dårlig blodgjennomstrømning til hjernen. I verste fall kan dette føre til utvikling av hjerneskade.  Disse funnene skal ha fått flere EU-land til å sette ned grenseverdiene.

 

 

 

Referanse:
Artac

Internasjonalt Symposium”Wireless Humanity 2010” arrangeres
16 - 19 september 2010 i Oslo.
www.elsymposium.org

 

 

 

Relaterete saker på alternativ.no

 

Miljøstråling – bør vi beskytte oss?
I løpet av de siste femti årene har en økt bevisstgjøring i forhold til strålebelastning ført til at både privatpersoner og statlige instanser har kommet på banen for å begrense helseskadelige effekter av miljøstråling. (2009)

 

Er din mobil en helserisiko?
Når vi holder mobiltelefonen inntil hodet, trenger mikrobølger inn. Dette er produsenter av mobiltelefoner, offentlige faginstanser som WHO, EU og Statens Strålevern enige om. (2007)


Stråling, mer skadelig enn antatt

Kroppens immunforsvar svekkes. Hjerneceller dør og det skjer noe ukontrollert med selve byggestenene i kroppen vår, DNA. Professor i medisinsk strålefysikk, Bertil Persson advarer mot selv svake mikrobølgestråler. (2005)

 

Sammenheng mellom høyspentledninger og barneleukemi
Statens strålevern anbefaler at kommunene ikke skal bygge boliger eller skoler der strålingen fra høyspentledninger er på over 0,4 mikrotesla. Årsaken er økt risiko for barneleukemi. Mens grensen er ikke absolutt. (2005)

 

Se også
Markedsplassen – jordstrålingFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Anne Victoria Heiberg 15/09/2010 - 13:23

har man ubalanse mellom kobber (for mye) og sink (for lite) i kroppen vil man reagere sterkere på stråling. Kobberet virker nærmest som en antenne. Årsaker til høyt kommer kan være infeksjoner, hormonelle ubalanser m.m.De som driver med Trace Elements Hårmineralanalyser vet mer om dette!

Hedia Troudi 15/09/2010 - 13:25

Dette er det meste - eksklusive artiklen - jeg vil sette pris på . Takk!
Jeg sliter med helse trøbbel siden 2000 og engen fysiske eller psykiske bekreftelse ble funnet. Jeg har alltid lyrte på det med følsomhet overfor elektrisitet og stråling som man er utsatt for i den moderne livsstil. Jeg lyrer sterkt på hvordan kan jeg få greie på hvor følsom er jeg til dette??? Om det finnes en tilgjengelig undørsøkelse er jeg veldig interessert.Jeg sover og våkner med en drømm å flykte fra det hele ut på en total landlige omgivelse - av en eller annen intuisjon i meg


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.