Behandler.no - Norges største oversikt

Vitamintilskudd - kan vi stole på forskningen?

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 02.03.2007Motstridende forskning
Utifra en studie, gjort ved ved Cancer Research UK Laboratories and Imperial College i London, publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Pathology, kunne vi nylig lese at kvinner med brystkreft kan få redusert spredning ved bruk av D-vitamin.

 

En annen ny dansk studie fra Rigshospitalet i København, nylig publisert i Journal of the American Medical Assosiation, JAMA konkluderer tvert imot med at vitaminer og mineraler i pilleform ikke gir noen beskyttelse mod livstruende sykdommer som f.eks. kreft. Det antydes til og med at tilskuddene kan være med på å senke levealdreren.

 

Hva skal vi tro på?
Hvordan er forskningen utført?
Hvem har finansiert forskningen?

 

Misvisende forskning
-Studien fra Danmark på vitamintilskudd er sterkt misvisende, fordi den er foretatt på en høy aldersgruppe, 70 år og eldre, sier Turid Backer i Bransjerådet for naturmidler til alternativ.no

 

-I tillegg har de benyttet megadoser av vitamintilskudd, i mange tilfeller flere hundre ganger høyere enn anbefalt dagsdose. En annen viktig faktor er at mange av deltagerne led av alvorlige sykdommer, sier Backer.

 

Nye helseforskningslov
Det utarbeides nå en ny helseforskningslov i Norge, hvor målet er å legge forholdene til rette for god og etisk forsvarlig forskning som respekterer menneskeverdet og med krav til organisering, åpenhet og innsyn.

 

Det er å håpe at denne loven også vil gjøre det mer oversiktlig for forbrukeren og forstå resultatet av forskningen i forhold til grunnlaget for forskningen.

 

Naturmidler forbudt
Mange naturmidler er i ferd med å bli forbudt som et resultat av bl.a EU direktiver. Som et ledd i dette arbeidet, gjennomførte Statens Legemiddelverk høsten 2006 en kontroll, utført av Mattilsynet, av tilbydere av kosttilskudd i Norge. Der ble kosttilskudd som inneholdt såkalte legemiddelsubstanser stoppet for salg.

 

Ifølge Statens Legemiddelverk opereres det stort sett med to klassifiseringer: Mat og Legemidler. ”Dessuten finnes det noen gråsoner”.

 

-Hvorfor er Legemiddelloven slik at straks det påstås at et produkt har "medisinske" egenskaper, blir det omklassifisert til "legemiddel", og kan da kun selges av apoteker og leger, gjerne til en mangedoblet pris av hva det koster i en vanlig helsekostbutikk? spør Børge Eliassen, nestleder i Fritt Helsevalg.

 

Rød Solhatt vurderes som legemiddel
Forskning har vist at Rød Solhatt øker kroppens motstand mot bakterie- og, virusinfeksjoner ved å stimulere immunapparatet. Det foreligger forøvrig også forskning som viser at den ikke gjør det. Solhatt brukes både forebyggende og i behandling av infeksjoner.

 

Statens legemiddelverk vurderer nå å omklassifiserte rød solhatt til legemiddel. Begrunnelsen er at forskning viser at den virker, og at den er et legemiddel i Sverige.

 

-Det kan føre til at man må på apoteket for å handle Solhatt. Ingen negative effekter er påvist med Rød Solhatt, så hva er grunnen? spør Eliassen.

 

-Hvorfor fjerner de helsekost? Argumentet fra myndighetene er gjerne at forbrukerne skal "beskyttes", men hvorfor skal vi beskyttes mot noe som det faktisk ikke er problemer med? Hvem tjener på det?

 

-Legemiddelindustrien tjener ikke på friske mennesker. Hvis "beskyttelse" og "sikkerhet" er fokuset til Mattilsynet og Statens legemiddelverk, er de på tynn is. Ha i minne at tobakk og alkohol kan du kjøpe så mye du vil av, sier Børge Eliassen.

 

Fritt Helsevalg - mobilisering
-Jeg tror at en av grunnene til at vi har denne situasjonen hvor myndighetene kan styre langt over hodet til folk uten nevneverdige protester, er at vi er mange velmenende individer som er opptatte av helse, men vi har ikke vært organisert på en felles måte slik at vi kan høres med en samlet, klar røst, sier Børge Eliassen, nestleder i Fritt helsevalg til alternativ.no

 

Han har tatt initiativ til et nyhetsbrev/blogg som er ment som en kilde til enkel og usensurert helseinformasjon for folk flest.

 

I dette nyhetsbrevet kan man lese dokumenterte fakta om hva naturmidler kan gjøre for helsen.

 

-Dette er informasjon som, utrolig nok, ofte blir sensurert av norske media og myndigheter, og ikke kommer frem til deg som kan ha behov for kunnskapen, sier Eliassen til alternativ.noFritt Helsevalg

Du kan melde deg på nyhetsbrevet til Børge Eliassen ved å sende en mail til mittegetvalg@gmail.com eller klikke deg inn på bloggen
Mitteget valg:
www.mittegetvalg.blogspot.com


Studien fra Danmark:
G. Bjelakovic, D. Nikolova, L. L. Gluud, R. G. Simonetti, C. Gluud, Mortality in Randomized Trials of Antioxidant Supplements for Primary and Secondary Prevention: Systematic Review and Meta-analysis, JAMA, 28. februar 2007.

Studien fra England:
Carlo Palmieri, Cancer Research UK Laboratories and Imperial College i London. Vitamin D may help curb breast cancer progression. Journal of Clinical Pathology, 17 oktober 2006.


Relaterte saker:

Kosttilskudd stoppet av Mattilsynet alternativ.no -(alternativ.no 01.12.06)

Rettssaken mot kosttilskuddsdirektivet i EU-domstolen (alternativ.no - 29.01.05)

Forbud mot kosttilskudd i Danmark (alternativ.no - 25.05.05)

Får ikke lov til å selge naturmidler som virker (alternativ.no - 26.10.2004)Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.