Behandler.no - Norges største oversikt

Protest mot innføring av moms på alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 26.11.2018Pasient mottar behandling fra en osteopat
Foto: Schutterstock

Arbeiderpartiet ønsker å innføre moms på alternative behandlingsmetoder. Dette oppleves som bakstreversk og kan få store konsekvenser for folkehelsa.

Nær 40 prosent av den norske befolkningen benytter alternative behandlingsmetoder. Et hovedtrekk i mange undersøkelser er at de som velger alternativ behandling først har vært hos lege uten å få den hjelpen de har behov for. Når de ikke opplever å få hjelp ser de seg om etter alternativer.

Det kan være at de kontakter en akupunktør, kostholdsveileder, osteopat, naprapat, homeopat, kunstterapi, gestaltterapeut, healer, massør – eller annen metode som tilhører kategorien alternativ behandling.

Det viser seg at mange erfarer å få god hjelp. Dette fører til bedre helse og bedre livskvalitet.  Folk kommer tilbake i arbeid og det i seg selv sparer samfunnet for store summer.

I motsetning til offentlige helsetjenester som er subsidiert, må de som oppsøker alternativ behandling betale det hele selv. En innføring av moms, som Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett for 2019, betyr et tillegg i prisen på 25 prosent.

På bakgrunn av dette forslaget om innføring av moms har brukere, organisasjoner og støttespillere nå gått sammen om en underskriftskampanje:
 - Ikke fjern momsfritaket for alternativ / komplementær behandling!


Initiativtakerne for kampanjen mener at dette er et ugjennomtenkt forslag og skriver blant annet i oppropet:
”Det finnes ulike tanker om hvordan den nåværende ordningen med merverdifritak bør fortsette eller om andre tiltak kan være bedre. Vi ønsker å få fram at momsfritaket på alternativ behandling er så viktig både for oss som enkeltindivider og sett i et samfunnsperspektiv at endringer i dette ikke kan gjøres uten en grundig utregning hvor også forbrukerne/pasientene får mulighet til å påvirke resultatet”.


Historikk
Hovedsynet er at man ikke skal betale moms i tillegg til kostnad av behandlingen når man allerede betaler av egen lomme for å gjøre noe med helsa si. I praksis er dette pr i dag så godt som innfridd.

Lovgivningen rundt moms på alternativ behandling har gjennom årene vært i endring. I 2001 ble det innført moms på alle behandlingsmetoder, unntatt akupunktur og homeopati. Etter 2001 ble flere behandlingsmetoder etter hvert unntatt moms, til sammen 9 metoder:

Akupunktur, homeopati, naprapati, osteopati, soneterapi, ernæringsterapi, urtemedisin, kinesiologi og klassisk massasje.

Andre behandlingsmetoder var avgiftspliktige med mindre de ble utøvet av helsepersonell. Det vil si at dersom man for eksempel ønsket å gå til en gestaltterapeut eller healer, så måtte man betale moms på behandlingen.

I januar 2009 ble det innført en ny ordning, da momsfritaket ble knyttet opp mot et frivillig register for alternative behandlere innunder Brønnøysundregistrene, som behandlere kan melde seg inn i på bakgrunn av medlemskap i utøverorganisasjon.


Dagbladet tar feil
Dagbladet har kastet seg på saken og stemmer i med Arbeiderpartiet. Den 17. november 2018 hadde avisen en usaklig leder med overskriften  ”Ja til moms på humbug

”I Norge får alternativ behandling momsfritak på linje med leger, tannleger og psykologer. Det betyr at homøopater, healere, kunstterapeuter, og kvantemedisinere slipper å betale moms for tjenestene de selger”.


Videre skriver Dagbladet:
”Denne avisa støtter derfor Arbeiderpartiets forslag om å innføre merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling. Dersom Aps anslag stemmer, vil det føre til 180 millioner kroner i økte inntekter. Det er store summer som garantert vil gjøre mer nytte andre steder i statsforvaltningen enn i lomma på alternative behandlere.”

På dette punktet tar Dagbladet fullstendig feil. Disse omtalte 180 millionene havner ikke i lommen på noen behandler. Moms er en forbrukeravgift, en skatt som blir lagt til en vare eller tjeneste, som vil bli belastet den som søker helsehjelpen.

Den som allerede betaler full pris for å gjøre noe med egen helse, skulle altså i tillegg bli belastet med en tilleggsavgift på 25 prosent? Tvert imot vil en tilleggsavgift føre til at mange ikke vil har råd til å bruke bra og nyttige alternative behandlingsmetoder.


Strider mot FN og WHO strategi
I WHO-rapporten, «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» kommer det fram at WHO vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang til alternativ behandling, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.
 (Anm: ”Traditional Medicine” innebærer metoder som i Norge er kategorisert som alternativ behandling”).

Mange land har lange tradisjoner for bruk av alternativ behandling og alternativ medisin og stadig flere land ser at ulike alternative behandlingsmetoder utgjør et viktig bidrag i helsearbeidet. Det er stor etterspørsel av behandlere som tilbyr et alternativ til skolemedisin over hele verden.

I Europa bruker i dag over 100 millioner mennesker alternativ behandling, en femtedel av disse jevnlig. Og enda flere brukere finner vi i Afrika, Asia, Australia og USA. Særlig ved kronisk sykdom er det mange som velger alternativ behandling omkring i verden. Muskel og skjelettsykdom trekkes frem som et eksempel på en pasientgruppe som ofte får hjelp av alternative behandlingsmetoder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Sveits går foran
I Europa har vi i dag til sammen over 300.000 utøvere av alternativ behandling. Det er ulikt hvor godt tilbudet er integrert, men et eksempel på god tilgjengelighet er Sveits, der det i 2017 ble vedtatt å gi utvalgte behandlingsmetoder samme status og tilgjengelighet som konvensjonell medisin.

Homeopati, urtemedisin og akupunktur er blant behandlingsmetodene som nå er tilgjengelig på linje med skolemedisin, etter ønske fra befolkningen. En avstemning som ble gjort allerede i 2009 viste et klart flertall, da to tredeler av folket ga støtte til inkludering av alternativ behandling i helsetilbudet.

I perioden 2012-2017 pågikk en prøveordning i, hvor man fikk dekket utgifter til de nevnte behandlingsmetodene på linje med annen medisinsk behandling. Et krav fra myndighetene var at det måtte fremlegges bevis for at de alternative behandlingsmetodene er egnet og er kostnadseffektive innen 2017. Dette er nå gjort og ordningen har trådt kraft.


Fakta om mva på alternativ behandling

- 2001: Moms på alternativ behandling ble innført for alle behandlingsmetoder unntatt   AKUPUNKTUR og HOMEOPATI.

- Etter 2001 ble flere behandlingsmetoder etterhvert unntatt moms, tilsammen 9 metoder:

AKUPUNKTUR, HOMEOPATI, NAPRAPATI, OSTEOPATI, SONETERAPI, ERNÆRINGSTERAPI, URTEMEDISIN, KINESIOLOGI og KLASSISK MASSASJE.

-Ny ordning 1. januar 2009: Momsfritak knyttes opp mot et frivillig register i Brønnøysund for alternative behandlere, som behandlere kan melde seg inn i på bakgrunn av medlemskap i utøverorganisasjon.

Tar ansvar for egen helse
I Norge er det nå krefter som ønsker å gå i motsatt retning, og gjøre alternative behandlingsmetoder mindre tilgjengelig for brukeren. Pasienten som velger å bruke alternativ behandling betaler selv for å ivareta egen helse. Det er ikke rimelig at man skal betale moms i tillegg til kostnad av behandlingen, som man allerede selv dekker i sin helhet.

Dette fordyrer og kan gå utover tilbudet til dem som har helseutfordringer og som holder hjulene i gang ved hjelp av alternativ behandling. En kostnadsøkning kan faktisk føre til og dårligere helse og livskvalitet, lengre sykefravær og flere sykemeldinger.

Det har vist seg at alternativ behandling og behandling på tvers er det beste for pasienten. Det viser seg at de som får alternativ behandling koster samfunnet mindre og de lever lenger. Bruken øker over hele verden og i Norge bør det istedenfor legges til rette for at alternativ behandling er tilgjengelig for alle som ønsker det.

 


Relaterte linker:


LES OM BEHANDLINGSMETODER  på Behandler.no


ØNSKER DU KONTAKT MED EN BEHANDLER?

Finn behandler på Behandler.no – landsdekkende behandleroversiktOppropet:

Ikke fjern momsfritaket for alternativ / komplementær behandling!

 

INNSAMLINGEN AV UNDERSKRIFTERRelaterte saker:

 

FN likestiller skolemedisin og alternativ behandling

 

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen

 

Tar ansvar for egen helse med alternativ behandling

 

Berlevåg blant landets friskeste - stor bruk av alternativ behandling

 

Behandling på tvers - til det beste for pasienten

 

Betydelig lavere dødelighet med alternativ behandling

 

Sveits inkluderer alternativ behandling i sitt helsetilbud

 

Alternativ behandling er verdifullt for Europa
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.