alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

nifab - nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandlingÅpning av nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling - NIFAB

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 21.05.07

Helse- og omsorgsdepartementet står bak det offentlige informasjonssenteret, som åpner 21 mai 2007.

Halve Norge bruker alternativ behandling
Tallene må få konsekvenser
Pasientveiledning
Forskning

Målet er å gi befolkningen, helsepersonell og andre informasjon om alternativ behandling, og bidra til at den enkelte får kunnskap til å kunne ta overveide valg i forhold til egen helse.

Helse- og omsorgsdepartementet, HOD eier og fullfinansierer Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling NIFAB, som er tilknyttet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM ved Universitetet i Tromsø.

Halve Norge bruker alternativ behandling
Halve Norges befolkning har brukt alternativ behandling det siste året, ifølge en ny rapport fra NIFAB.

- At så mange mennesker sier de har brukt alternativ behandling det siste året er oppsiktsvekkende. Dette betyr en femdobling i bruk av alternativ behandling i løpet av de siste 10 årene, sier professor Vinjar Fønnebø.

Fønnebø leder Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM. Sammen med forsker Laila Launsø har han analysert tallene i undersøkelsen og skrevet rapporten.

Tallene må få konsekvenser
Når halvparten av Norges befolkning sier de bruker alternativ behandling må dette gi noen konsekvenser, mener Fønnebø.

-Alternativ behandling må inn i all planlegging, det være seg samfunnsøkonomisk eller helsepolitisk. Tallene kan ikke ignoreres.
- Forskning på alternativ behandling får veldig lite penger i forhold til det store antall brukere og behandlere.

Pasientveiledning
NIFAB ønsker å gjøre folk bedre i stand til å ta reelle valg i forhold til egen helse, og har bl.a samlet noen generelle råd i en pasient/brukerguide. Formålet med guiden er å gi et verktøy for å stille kritiske spørsmål når man vurderer bruk av alternativ behandling.

Pasient/brukerguiden er strukturert etter følgende tema:
Hvordan velge behandlingsform?
Hvordan finne behandler?
Hvordan velge behandler?
Hvordan finne informasjon?
Hvordan vurdere informasjon?
Pasientrettigheter

Forskning
NIFAB har også har oversikt eller lenker til oversikt over forskning som er gjort på alternativ behandling i Norge, inkludert doktorgradsoppgaver, hovedfagsoppgaver og mastergrader.


Kilde: NIFAB, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling


Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 21.05.07


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer